Dự thảo Quy hoạch điện 8 vẫn phải rà soát lại điện mặt trời và LNG

Bộ Công Thương được yêu cầu tiếp tục rà soát, làm rõ số liệu dự án điện mặt trời, cũng như tính khả thi phát triển nguồn điện khí LNG đến năm 2030.

Bộ Công Thương vừa được Chính phủ yêu cầu rà soát, giải trình thêm một số vấn đề liên quan phát triển điện mặt trời, điện khí LNG. Yêu cầu này được đưa ra sau khi Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch điện VIII hồi cuối tháng 4.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ phải tiếp tục làm rõ thêm số liệu các dự án điện mặt trời đã đầu tư nhưng chưa vận hành; đã giao đất, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng. Từ đó, đánh giá tác động cụ thể và đề xuất giải pháp.

Bộ này cần làm rõ thêm tính khả thi, hiệu quả trong phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng (thủy điện tích năng, pin lưu trữ…) với nguồn điện mặt trời trong các kỳ quy hoạch, nhất là đến năm 2030.

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, đến cuối năm 2020 có 175 dự án điện mặt trời với tổng công suất đặt 14.891 MW đã được bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Trong đó, 58 dự án do Thủ tướng quyết định bổ sung, tổng công suất đặt gần 10.700 MW; Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch 117 dự án, tổng công suất trên 4.220 MW.

Hiện còn 41 dự án điện mặt trời, tổng công suất trên 6.000 MW đã được bổ sung quy hoạch nhưng chưa vận hành. Các dự án này tập trung chủ yếu tại miền Trung, Nam, riêng miền Bắc chỉ có 3 dự án. Trong số các dự án này, chỉ có 15 dự án có chủ trương đầu tư…

Một dự án điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận đã đi vào vận hành thương mại từ cuối 2020. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Công Thương cũng được đề nghị làm rõ số liệu quy hoạch, tính khả thi và hiệu quả của phát triển điện khí LNG đến 2030.

Theo đó, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai một số dự án nguồn điện khí,… cần có đánh giá chi tiết hơn. Việc này đặt ra trong bối cảnh có thể xảy ra những vấn đề địa chính trị, địa kinh tế trên thế giới, dẫn đến khả năng thiếu hụt nguồn khí hoặc giá khí LNG tăng rất cao.

Theo tờ trình dự thảo quy hoạch điện VIII ngày 29/4 của Bộ Công Thương (sau khi được Hội đồng thẩm định quốc gia phê duyệt dự thảo quy hoạch), ở kịch bản phụ tải cao điều hành, năm 2030, tổng công suất các nhà máy điện đạt gần 146.000 MW (không tính điện mặt trời mái nhà, các nguồn đồng phát). Trong đó, điện than đạt 37.467 MW (chiếm gần 26%) vào năm 2030, và giữ nguyên đến 2045 (9,7% cơ cấu nguồn điện).

Nguồn điện LNG đạt 23.900 MW (16,4% cơ cấu nguồn điện) vào năm 2030 và tăng gấp 1,3 lần, lên 31.400 MW vào 2035. Mức này sẽ giữ nguyên đến năm 2045.

Cơ quan soạn thảo đánh giá, kịch bản phụ tải cao phục vụ điều hành khuyến khích phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo, đáp ứng cam kết của Việt Nam tại COP26 về giảm phát thải ròng về 0.

Kịch bản này sẽ tăng thêm khoảng 15% công suất dự phòng trong 10 năm tới, khoảng 11.200 MW. Nguồn điện LNG góp khoảng 50% (6.000 MW), còn lại là điện gió trên bờ, gần bờ và điện gió ngoài khơi. Lượng công suất tăng thêm này giúp dự phòng, đảm bảo an ninh cung cấp điện trong trường hợp các dự án nhiệt điện than BOT không thể vận hành.

Với kịch bản này, Bộ Công Thương đánh giá truyền tải điện từ miền Trung ra Bắc (liên miền) sẽ tăng dần từ sau năm 2025 trở đi với sản lượng truyền tải tăng 19,5 tỷ kWh vào 2030 lên hơn 21 tỷ kWh vào 2035 và đạt 57 tỷ kWh vào 2045. Như vậy đến năm 2030, 4 mạch đường dây 500 kV hiện có liên kết liên miền Trung – Bắc vẫn đảm bảo khả năng truyền tải, chưa cần mở rộng thêm.

Tuy nhiên, sau năm 2035 cần xây thêm 2 hệ thống đường dây truyền tải điện một chiều, theo hướng truyền tải Trung – Bắc và Nam – Bắc, mỗi hệ thống có công suất khoảng 10 GW.

Ước tính số vốn đầu tư nguồn, lưới điện ở kịch bản cao phục vụ điều hành giai đoạn 2021 – 2030 là 146,5 tỷ USD, tức 14,7 tỷ USD một năm. Còn vốn đầu tư nguồn, lưới điện 2031-2045 cho kịch bản phụ tải cao phục vụ điều hành gần 346 tỷ USD, tương đương 23,1 tỷ USD mỗi năm…

Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương làm rõ một số vấn đề liên quan tới điện mặt trời và LNG trong Quy hoạch điện VIII

Bộ Công thương báo cáo Chính phủ tình trạng triển khai các dự án điện mặt trời và tính khả thi các dự án điện khí sử dụng LNG nhập khẩu trong tờ trình Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, trước ngày 14/5/2022.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Chính phủ về đề nghị Bộ Công thương làm rõ một số nội dung và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 14/5/2022.

Theo đó, Bộ Công thương được đề nghị rà soát, báo cáo rõ tình trạng triển khai các dự án điện mặt trời trong phần công suất điện mặt trời chưa vận hành được đề cập tại Tờ trình số 2279/TTr-BCT ngày 29/4/2022 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch điện VIII.

Cụ thể là, báo cáo rõ quy mô công suất đã được đầu tư xây dựng song chưa đưa vào vận hành, quy mô công suát đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và phần quy mô công suất chưa được quyết định chủ trương đầu tư. Đánh giá về sự phù hợp và tác động của việc giãn tiến độ quy hoạch điện mặt trời ra giai đoạn sau năm 2030, trong đó bổ sung phân tích về xu hướng phát triển công nghệ điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng…

Yêu cầu thứ hai là đề nghị nghị làm rõ tính khả thi, hiệu quả, an ninh năng lượng khi thực hiện phát triển các nguồn điện khí sử dụng LNG nhập khẩu đến năm 2030 theo kịch bản phụ tải cao phục vụ điều hành (dự kiến quy mô công suất là 23.900 MW).

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016, tổng công suất các nguồn năng lượng tái tạo nói chung (thủy điện nhỏ, điện gió, mặt trời, sinh khối, …) trong giai đoạn 2016-2020 là 2.060 MW, tổng công suất các dự án điện mặt trời nối lưới là 850 MW, tổng công suất các dự án điện gió là 548 MW.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2020, tổng số các dự án điện mặt trời được phê duyệt bổ sung quy hoạch là 175 dự án với tổng công suất 19.126 MWp (tương ứng khoảng 15.400 MW ac). Các dự án được bổ sung quy hoạch tập trung chủ yếu tại miền Trung và miền Nam (chiếm tới trên 96%).

Phần lớn các dự án điện mặt trời quy mô lớn do Bộ Công thương quyết định bổ sung quy hoạch đã đi vào vận hành; các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch mới đưa vào vận hành khoảng 42% (4.617/11.179 MW).

Hiện nay, còn 41 dự án với quy mô 6.083 MW đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch và chưa đưa vào vận hành.

Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã phê duyệt danh mục nguồn và lưới điện đấu nối cho 11.741 MW của 188 dự án điện gió. Theo thống kê, hiện đã có 146 dự án với công suất 8.171,48 MW đã được ký hợp đồng mua bán điện.

Trước thời điểm 31/10/2021 (là thời điểm cơ chế ưu đãi theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực), có 88 dự án điện gió với tổng công suất 4.119,9 MW vào vận hành. Khoảng 99% các dự án điện gió (187 dự án/11.621 MW) được bổ sung quy hoạch tập trung tại khu vực miền Trung và miền Nam, chỉ khoảng 1% tại khu vực miền Bắc.

Các dự án LNG hiện đã được bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh

STTTên Dự ánCông suấtĐịa điểm
1Dự án LNG Quảng Ninh1.500 MWQuảng Ninh
2Dự án LNG Hải Lăng 11.500 MWQuảng Trị
3Dự án LNG Cà ná 11.500 MWNinh Thuận
4Dự án LNG Nhơn Trạch 3&41.500 MWĐồng Nai
5Dự án LNG Bạc Liêu3.200 MWBạc Liêu
6 Dự án LNG Hiệp Phước1.200 MWTP. HCM
7Dự án LNG Long sơn 11.200 MWBà Rịa- Vũng Tàu
8Dự án LNG Long An3.000 MWLong An