Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng Quy định đấu thầu các dự án Điện mặt trời, Điện gió chuyển tiếp đúng quy định pháp luật

Các dự án điện gió, điện mặt trời “không kịp COD”, không được hưởng giá bán điện cố định (FIT) theo quy định vẫn chờ cơ chế mới từ Chính phủ.

Liên quan đến việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời (chuyển tiếp một số đối tượng áp dụng cơ chế tại Quyết định 37/2011/QĐ-TTg, Quyết định 39/2018/QĐ-TTg và Quyết định 13/2020/QĐ-TTg, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Công thương tại Công văn số 1513/TTr-BCT ngày 24/3/2022 về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời (chuyển tiếp một số đối tượng áp dụng cơ chế tại Quyết định 37/2011/QĐ-TTg, Quyết định 39/2018/QĐ-TTg và Quyết định 13/2020/QĐ-TTg); ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 13/4/2022, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công thương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, trong báo cáo của mình, Bộ Công thương đề xuất xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế đấu thầu mua điện từ các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp và sửa đổi một số nội dung tại các quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, 37/2011/QĐ-TTg và 39/2018/QĐ-TTg.

Cụ thể, thời gian của hợp đồng mua bán điện và giá điện áp dụng đến hết năm 2025. Sau năm 2025, các đơn vị tiếp tục tham gia đấu thầu theo quy định được cơ quan chức năng ban hành. Nhà máy điện được EVN huy động phù hợp với nhu cầu của hệ thống điện.

Xét thấy tình cấp bách của việc xây dựng và ban hành Quyêt định của Thủ tướng là “trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn” theo các căn cứ đã được quy định tại một số văn bản hiện hành của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công thương cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng và ban hành văn bản Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

Đồng thời đề nghị giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự rút gọn. Giao Bộ Công thương xây dựng và ban hành Thông tư quy định khung giá áp dụng cho các dự án chuyển tiếp, có hiệu lực đồng thời với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

EVN kiến nghị đẩy nhanh đầu tư năng lượng tái tạo ở khu vực miền Bắc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27 tháng 3 năm 2022, EVN đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về về khả năng cung ứng điện toàn quốc giai đoạn 2022-2025

Cân đối cung cầu điện tới năm 2025

Theo báo cáo của EVN việc đảm bảo cung ứng điện thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong đó, đối với miền Bắc nhu cầu điện chiếm gần 50% toàn quốc và dự báo tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước. Trong khi đó các nguồn điện mới dự kiến hoàn thành hàng năm trong giai đoạn 2022-2025 luôn thấp hơn so với tăng trưởng phụ tải nên việc đảm bảo cung cấp điện ngày càng khó khăn và có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt công suất đỉnh vào các tháng 5-7 là thời điểm nắng nóng cuối mùa khô, công suất khả dụng các nhà máy thủy điện bị suy giảm. Việc hỗ trợ cấp điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc bị giới hạn bởi năng lực truyền tải 500kV Bắc – Trung.

Để đảm bảo cung ứng điện cho Hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là miền Bắc, EVN đã có các văn bản báo cáo Chính phủ và Bộ Công Thương, trong đó đề ra các giải pháp về vận hành như tăng cường kiểm tra, bố trí lịch sửa chữa, huy động tối đa các nguồn điện trong đó có việc tăng cường truyền tải điện từ khu vực miền Trung ra miền Bắc. Về việc bổ sung nguồn, EVN cũng đề xuất tập trung đảm bảo tiến độ các dự án mà EVN đầu tư như Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I; tăng cường nhập khẩu điện từ Lào, tiếp tục đàm phán nhập khẩu điện từ Trung Quốc, nghiên cứu đề xuất đầu tư hệ thống lưu trữ (BESS) tại miền Bắc; khuyến khích phát triển các nguồn Năng lượng tái tạo tại miền Bắc để có thể thực hiện nhanh và đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2025.

Cơ cấu nguồn điện toàn hệ thống phương án cao (tr.kWh)

Khuyên khích đầu tư Năng lượng tái tạo tại miền Bắc

EVN kiến nghị sớm có cơ chế phát triển nhanh các nguồn Năng lượng tái tạo (NLTT) ở khu vực miền Bắc nhằm tránh nguy cơ thiếu điện. Trong đó đến năm 2025 đưa vào vận hành thêm khoảng 5.500MW các nguồn điện NLTT ở khu vực miền Bắc (gồm 4.000MW điện gió và khoảng 1.500MW điện mặt trời kèm theo hệ thống lưu trữ phù hợp để đáp ứng nhu cầu công suất trong các giờ cao điểm tối). Có cơ chế khuyến khích phát triển các nguồn điện mặt trời mái nhà tại miền Bắc với mục đích tự tiêu thụ cho nhu cầu phụ tải tại chỗ (không bán lên lưới).

Xem xét bổ sung Quy hoạch và chấp thuận chủ trương cho phép EVN triển khai đầu tư điện gió ngoài khơi khu vực Bắc Bộ để tăng cường nguồn cấp điện khu vực phía Bắc và kết hợp đảm bảo an ninh quốc gia.

Tăng cường truyền thông, khuyến khích khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với mục đích tự tiêu thụ và tiết kiệm chi phí mua điện của khách hàng, đặc biệt khu vực miền Bắc.